อะไหล่ไม้เท้า

1 รายการ
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก
  1. Black Diamond Tech Tip Rubber Trekking Pole Accessory

    295 บาท

    อะไหล่ไม้เท้าที่ ส่วนปลาย (Tip) ช่วยลดเสียงรบกวน และลดการสร้างรอยขีดช่วนต่อพื้นผิวบนเส้นทางการเดิน ใช้ได้กับไม้เท้ารุ่น Spring 2012 หรือใหม่กว่านั้น และ รุ่น Z-poles ทุกแบบ

    สินค้าหมด

1 รายการ
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก