Energy gel

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

60 บาท

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

รหัสสินค้า: 04-FDPD-PD

Powdurance Energy Gel เจลให้พลังงานสำหรับนักกีฬา ให้พลังงาน 100 กิโลแคลอรี่ ต่อการบริโภค 1 ซอง


 

รายละเอียดสินค้า

Powdurance Energy Gel เจลให้พลังงานสำหรับนักกีฬา ให้พลังงาน 100 กิโลแคลอรี่ ต่อการบริโภค 1 ซอง

ก่อนการออกกำลังกายควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น และป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ในปัจจุบันเวลาที่เร่งรีบอาจทำให้ไม่สะดวกในการรับประทานอาหารได้ถูกต้องเหมาะสมตามที่ร่างกายต้องการ

วิธีรับประทาน

Powdurance Energy gel 

1. Pre - Boost ทานก่อนออกกำลังกาย 15 นาที (1 ซอง ให้พลังงาน 100 กิโลแคลอรี่)

2. Re - Boost ทานขณะออกกำลังกายไปแล้ว 30-40 นาที สามารถเติมพลังได้อีก

รีวิวสินค้า

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *
Price
Value
Quality