Blog - Hiking, Trekking, Mountaineering ต่างกันอย่างไร

Hiking, Trekking, Mountaineering ต่างกันอย่างไร
โดย DK 3/2/2019 22:00 ข้อคิดเห็น

Hiking, Trekking, Mountaineering ต่างกันอย่างไร

หลายคนสับสนกับคำว่า Hiking, Trekking และ Mountaineering เนื่องจากคำเหล่านี้มักจะถูกใช้ในบริบทที่คล้ายกัน หรืออาจจะใช้แทนกันได้ด้วยซ้ำ ทั้งสามคำมีความหมายเหมือนกันคือ การออกเดินเท้าท่องไปในพื้นที่ธรรมชาติ อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญอยู่ระหว่างคำเหล่านี้ จึงเป็นความจำเป็นที่ควรจะรู้ถึงความแตกต่างในความหมายระหว่าง Hiking, Trekking และ Mountaineering เพื่อที่คุณจะได้รู้จักและเลือกรูปแบบการเดินทางที่ตรงและเหมาะสมกับความต้องการของคุณแนวทางที่ง่ายที่สุดในการอธิบายว่าการผจญภัยทั้งสามรูปนี้แตกต่างกันอย่างไร นั่นคือใช้ความยากเป็นปัจจัยหลักในการแบ่งแยกประเภท

Hiking

เครดิตภาพ: http://photokaz.com/blog/2012/08/20/hiking-the-binkert-trail-to-the-lions/

Hiking คือการเดินป่าที่ง่ายที่สุดใน 3 คำนี้ มันคือการเดินบนเส้นทางที่มีป้ายบอกทางชัดเจน สภาพเส้นทางค่อนข้างง่าย (ขึ้นอยู่กับว่าคุณเดินที่ไหนด้วย) อาจจะเป็นทางราบหรือสูงชันได้บ้าง ส่วนใหญ่ใช้เวลาครึ่งถึงหนึ่งวัน เส้นทาง Hiking มักจะใช้เวลา 2-8 ชั่วโมงในการเดินทางไปและกลับ โดยมีปลายทางสิ้นสุดคือกลับมาที่จุดเริ่มต้น การเดินอาจจะเดินไปและกลับบนเส้นทางเดิม หรือเดินเป็นวงรอบกลับมาที่จุดเดิม บางเส้นทาง Hiking อาจจะมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเป็นคนละที่ จึงควรตรวจสอบให้ดีก่อนออกเดิน อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องนำไประหว่างการ Hiking มีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการ Trekking และ Mountaineering อย่างไรก็ตามตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเตรียมน้ำดื่มไปเพียงพอ

Trekking

เครดิตภาพ: http://www.adventureism.com/trekking-in-india/

Trekking คือการเดินป่าที่มีระดับความยากอยู่ระหว่าง Hiking และ Mountaineering ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับ Hiking อยู่มากก็ตาม ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือระยะเวลาที่ใช้ในการ Trekking มักจะใช้นานกว่า Hiking นานกว่าในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงระดับชั่วโมง แต่หมายถึงทริปนั้นจะใช้เวลา 2 วัน หรือมากกว่าเป็นอย่างน้อย นั่นหมายความว่าคุณต้องตั้งแค้มป์พักค้างแรม ต้องนำอาหารและอุปกรณ์ไปมากขึ้น ในบางเส้นทาง คุณอาจมีทางเลือกในการพักในกระท่อมเล็กๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการ ผู้ที่มา Trekking ในเส้นทางดังกล่าว มีสิ่งอำนวยความสะดวก อาจมีแม้แต่เตียงนอนหรืออาหารเช้า อย่างไรก็ดี Trekking เมื่อเทียบกับ Hiking จะมีความหมายโดยรวมถึงความยากกว่า ท้าทายมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ต้องเดินทางเป็นเวลาหลายวันนี่เอง Trekking มักจะเริ่มต้นจากจุดหนึ่ง และไปสิ้นสุดที่อีกจุดหนึ่ง ระยะทางอาจจะแตกต่างกันได้ตั้งแต่ระดับ 40 กิโลเมตรไปจนถึงที่ห่างไกลออกหลายร้อยกิโลเมตร เส้นทาง Trekking ยอดนิยมหลายแห่งต้องใช้เวลานานนับเป็นสัปดาห์จึงจะสิ้นสุด

 Mountaineering

เครดิตภาพ: https://mpora.com/mountaineering-expeditions#FUOmreh2QKWqb8pq.97

แน่นอนว่านี่คือพี่ใหญ่สุด Mountaineering มีความยากและท้าทายมากที่สุด ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางหลากหลายสาขาเพื่อจุดประสงค์ในการพิชิตยอดเขาซึ่งมักจะสูงมากกว่า 5000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล Mountaineering ต้องใช้เวลาหลายวันเช่นกัน และยังต้องมีอุปกรณ์ระหว่างการเดินทางอีกจำนวนมาก คุณต้องมีอุปกรณ์มากกว่า Hiking และ Trekking ไม่เพียงเท่านั้น คุณต้องมีความชำนาญ รู้จักและใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องด้วย ยกตัวอย่างเช่น การเดินขึ้นภูเขาน้ำแข็งด้วยแครมปอน (รองเท้าหนาม และขวานน้ำแข็ง) การข้ามรอยแตกขนาดยักษ์บนแผ่นน้ำแข็ง การเอาตัวรอดท่ามกลางพายุหิมะ ฯลฯ นอกจากนั้น คุณยังต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมากในการเดินระทางไกลยาวนานหลายชั่วโมง บนเส้นทางสูงชันและออกซิเจนที่เบาบาง

แปลและเรียบเรียงจาก : http://monkeysandmountains.com/hiki...

 

 

Post Comments

คอมเมนต์สำหรับโพสนี้ถูกปิดไว้
เราไม่ส่งอีเมล์รบกวนบ่อย จะส่งเฉพาะมีกิจกรรมสำคัญๆ เช่น ลดราคาประจำปี หรือ โปรโมชั่นใหญ่ๆ เท่านั้น