Blog - การใช้ไฟฉายเมื่อหมอกลงจัด

การใช้ไฟฉายเมื่อหมอกลงจัด
โดย Thamrong admin 3/2/2019 21:54 ข้อคิดเห็น
การใช้ไฟฉายในสภาพอากาศที่มีหมอกลงจัด
ไฟฉายคาดหัว หรือ Headlamp เป็นหนึ่งในอุปกรณ์จำเป็นอันดับต้นๆ ของผู้ที่จะต้องใช้ชีวิตในช่วงเวลากลางคืนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าและแสงสว่างเช่นในป่า ภูเขา หรือตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิ่งเทรล เดินป่า ปีนเขา หรือแคมปิ้งท่องเที่ยวทั่วไป
หมอกที่ลงจัดจะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นสั้นมากจนถึงอาจมองไม่เห็นอะไรเลย
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเป็นช่วงเวลากลางคืน
ปัญหาอย่างที่หนึ่งอาจพบได้คือ หมอกลงจัด ซึ่งในสภาพอากาศดังกล่าว การใช้งานไฟฉายคาดหัวในแบบปกติอาจไม่ช่วยให้มองเห็นได้ดีนัก เนื่องจากความที่ไฟฉายมักจะยึดไว้กับส่วนหน้าผากซึ่งใกล้กับดวงตาของผู้สวม ทิศทางของแสงที่ส่องออกมาจึงแทบจะเป็นตำแหน่งเดียวกับดวงตา ผลที่เกิดขึ้นคือ แสงไฟจะสะท้อนกับหมอก ซึ่งคือละอองน้ำขนาดเล็กล่องลอยอยู่ในอากาศและแสงจากไฟฉายจะไป “ขยาย” ขนาดของละอองน้ำนั้นให้ใหญ่ขึ้น (นึกถึงเวลาเรามองหลอดไฟที่เปิดและปิด) และเมื่อละอองหมอกเล่านั้นสะท้อนแสงพร้อมๆ กัน ภาพที่เราเห็นจึงกลายเป็นฉากสีขาวที่บดบังทัศนียภาพทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง มองเห็นเพียงม่านหมอกสีขาวเท่านั้น

แสงจากไฟฉายคาดหัวจะสะท้อนละอองหมอกทำให้มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังหมอก

แสงจากไฟฉายที่สะท้อนละออกหมอกกลับมา ทำให้ทุกอย่างขาวโพลน มองไม่เห็นอะไรเลย

วิธีแก้ไข
ในสถานการณ์เช่นนี้ ให้เปลี่ยนตำแหน่งของไฟฉาย เพื่อเปลี่ยนทิศทางแสง โดยอาจถอดไฟฉายคาดหัวออกมาถือไว้ในมือ หรือกรณีนักวิ่งเทรล นักเดินป่า หรือผู้ที่ต้องการความคล่องตัวสูงและการใช้มือทั้งสองข้างอย่างอิสระ อาจนำไฟฉายมายึดไว้ที่หน้าอกหรือเอวแทน ซึ่งจะทำให้ทิศทางของแสงส่อง “อ้อมหลัง” ม่านหมอกที่อยู่เบื้องหน้า ไปยังพื้นที่ด้านล่างซึ่งคือส่วนสำคัญที่เราต้องการมองเห็น (เป็นพื้น เป็นหลุม มีรากไม้หรืออะไรขวางอยู่หรือไม่)

ไฟที่ส่องด้านล่าง จะทำให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่หลังม่านหมอกที่บังอยู่ด้านหน้าได้

เปรียบเทียบการมองผ่านหมอกที่หนาทึบไปยังแหล่งแสงที่อยู่ด้านหลัง จะมองเห็นได้ดีกว่า

สำหรับผู้ที่จริงจัง มีไฟฉายที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบนี้โดยเฉพาะอยู่บ้าง (หาซื้อในเมืองไทยค่อนข้างยาก)

Post Comments

คอมเมนต์สำหรับโพสนี้ถูกปิดไว้
เราไม่ส่งอีเมล์รบกวนบ่อย จะส่งเฉพาะมีกิจกรรมสำคัญๆ เช่น ลดราคาประจำปี หรือ โปรโมชั่นใหญ่ๆ เท่านั้น